Covid-19 Antikor Testi

Her bireyin protein yapı taşında Y şeklinde proteinler üretilir. Kişinin bağışık sistemi ve vücuda giren yabancı maddeler için savaşan bu protein tipine tıp dilinde immünoglobulin (Ig) adı verilmektedir ve aynı zamanda antikor olarak da bilinmektedir. Vücuda giren yabancı maddeler herhangi bir bakteri veya virüs olabilir. Bu durumda vücut benzersiz antikorlar üretmeye ve antijenler ile birleştikten sonra bu maddeler ile savaşmaya başlar. Antikor testinin bir diğer adı ise seroloji testi olarak bilinmektedir.

Antikor testi ne demek sorusuna; hasta vücudunun virüs ve bakteri gibi yabancı maddelere karşı ürettiği Y tipi proteinlerin sayılarının ölçülerek vücudun hastalık ile mücadelesinin ölçümüne antikor testi denir, cevabı verilmektedir. Virüse karşı bağışıklık oluşumu, hastanın hayatını etkileyecek bilgilere sahip olduğu için tanı aşamasında dikkatle incelenmesi gereken bir test türüdür.

Antikor testi, kişinin vücudunda bulunan belirli bir antikor tipini incelemek veya bağışıklık sisteminin gidişatını kontrol etmek amacı ile yapılabilir. Özel durumlarda belli hastalıklara karşı üretilen antikor tipi saptanır ve vücudun bu hastalık ile mücadelesinin gidişatını izlemek amacıyla da antikor testi yapılabilir. Son dönemlerde ciddi bir hızla yayılan Covid-19 virüsüne karşı bu test pek çok hastaya uygulanmaya başlamıştır.

Kişinin sağlık açısından değerlendirilip negatif ve pozitif ayrımının yapılması, sağlık sorunları var ise tespit edilmesi ve bu sağlık sorunlarının Covid 19 ile olan ilişkisi tanı için önem teşkil etmektedir. Virüsün tespit işleminin ardından virüsü taşıyan hastaların izole edilmesi bulaş riskini azaltmaktadır. Virüsü taşıyan hastaların, hastalığı atlatana kadar olan süreçte izole edilmesi gereklidir.

İzole edilmeyen hastaların hastalığı bir başka kişiye enfekte etmesi ile bulaş riski artış gösterir. Enfekte ihtimalini azaltmak için ilgili hastanın antikorlar ve PCR testi yaptırması, daha sonrasında ise izole yaşama geçmesi gereklidir. Bu süre zarfında hastalığı atlatana kadar kişinin ilaç ve diğer tedavilere olan ihtiyacı da tespit edilir.

Antikorlar ile ilgili ölçümler yapılır ve yapılan test sonucunda hastalığı kontrol altına alabilecek seviyede bulunur ise kişinin sağlık açısından tehlikede olmadığı görüşüne varılmış olur.

antikor3

IgA ve IgM ve IgG Nedir?

Immünoglobulin A (IgA) vücutta mukoza zarlarının bağışıklık fonksiyonlarında büyük rolü olan bir antikor tipidir. Bu antikor tipi, vücutta mukoza zarları ile birlikte üretilir ve diğer antikor tiplerinden sayıca daha fazladır. Günlük ortalama 3 ile 5 gram arasında IgA antikoru, bağırsak lümenine salgılanmaktadır.

Immünoglobulin M (IgM) vücutta bulunan bir çeşit antikor tipidir. Bu igm tipi antikorlar, hastalık durumunda antijenlere ilk yapışan türdür. Test sonucu ibaresinin negatif çıkması veya <20 şeklinde bir sonuç görülmesi hastada şüphelenilecek bir durum olmadığına işaret etmektedir. Testin igm sonucunda alınan veriler hastanın negatif veya pozitif olarak ayırt edilmesini sağlar. Bulaş riskinin yüksek olduğu durumlarda igm verileri tanının kısa sürede yapılmasına olanak sunmaktadır.

Immünoglobulin G (IgG): igg antikor tipi, kişinin kan dolaşımı içerisinde bulunan en yoğun antikor tipidir ve bireylerin serum antikorları arasında en yoğun olanı igg olarak bilinir. Her igg antikor iki farklı bölgeden antijen ile bağ kurabilir. Bu igg antikorları vücutta plazma B tarafından üretilip salgılanmaktadır. Enfeksiyonun vücutta barınmasının 14.günü itibariyle igg antikor üretimi başlar. Kanda uzun süreli bağışıklığı sağladığı görülmektedir.

Antikor Testi Neden Yapılmalıdır?

Son dönemlerde hayatımızda büyük değişiklikler ve kayıplar olmasına sebep olan Covid 19 hastalığı her hastada aynı belirtileri göstermemektedir. Hastalığın en bilinen belirtileri öksürük ve ateş olmaktadır ancak virüs kişilerin vücut ve bağışıklık yapılarına göre farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.

Bazı hastalar virüsü son derece ağır atlatırken bazı hastalarda hiçbir belirtiye rastlanmamaktadır. Belirti olmaması, hastalığın taşınmadığı anlamına gelmemektedir. Bağışıklık sisteminin çok kuvvetli ve kronik herhangi bir rahatsızlığı olmayan bireylerin hastalığı belirti göstermeden geçirmeleri mümkündür ancak bu bireylerin önlem almamaları hastalığın kendi çevrelerindeki yakınlarına bulaşmasına sebebiyet verebilir.

Yapılan antikor testleri ile kişinin Covid 19 geçirip geçirmediğini görebilir ve sonuca göre hem kendilerini hem de çevrelerindekileri korumak için önlem alabilirler. Böylelikle hastalığın yayılma hızı da büyük ölçüde düşüş gösterebilir. Kişinin Covid 19 geçirip geçirmediğini tam olarak tespit etmek için süreçte önemli bir yer tutan testlerdendir.

Antikor Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Antikor testleri kişinin o anda hasta olup olmadığını gösteren testler değildir. Bu sebeple antikor testlerinin sonucunun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için hastanın virüs ile temasının üzerinden zaman geçmiş olması gerekir. Doktorların gerek duyması halinde Covid 19 antikor testi yapıldıktan sonra Covid 19 antijen testi de yapılabilmektedir.

Genellikle ilk 3 gün atlatıldıktan sonra yapılması gereken bu testler en sağlıklı sonucu virüs ile temasın ilk gününden itibaren 10 gün sonra vermektedirler. Şayet hastada herhangi bir virüs şüphesi var ise ve test  yapılması gerekiyorsa, hastanın testi yapana kadar izole bir ortamda durması gerekir. Böylelikle hastalığın diğer bireylere bulaşması engellenebilir. Test sonucu pozitif çıkan bireylerin çevrelerindeki insanları uyarmaları ve son zamanlarda temasa geçtikleri tüm yakınlarını bilgilendirmeleri gerekir.

Antikor Testi Nasıl Yapılır?

Antikor testleri virüsün vücuda girmesinin ardından takip eden birkaç günün geçmesi üzerine yapılır. Virüsün vücuda girdiği ilk günlerde yapılan Covid testleri sonuçları çok güvenilir olmadığından dolayı öncelikle biraz zaman geçmesi beklenir.

İki tip antikor testi bulunmaktadır. Bunlardan biri evde yapılabilen ve kolaylıkla sonuç alınabilen testlerdir. Diğeri ise hastanelerde laboratuvar ortamında yapılan kan testleridir. Yeni üretilen ve evde yapılabilen testler hastaların daha kısa sürede sonuç almasını sağlarken hastane ortamında yapılan testler daha uzun sürede sonuç alınmasını sağlamaktadır. Laboratuvar ortamında yapılan test sonuçları 3 ile 5 gün arasında çıkmaktadır.

Hastanın kol veya el bölgesinde yer alan damarlardan alınacak olan bir tüp kan laboratuvara gönderilir ve burada titizlik ile incelenir. 3 belirgin antikor tipi bulunmaktadır. Diğer hastalıklar için incelenmesi gereken antikor tipleri farklılık gösterebilir.

Antikor Testi Nasıl Çalışır?

Antikor testi, kan yapısı içerisinde yer alan antikorların kontrol edilmesi için uygulanır. Vücuda enfeksiyon hastalıkları bulaşmasından sonra tepki olarak kan içerisinde antikor üretilir. Bu sayede, antikor ile enfeksiyon hastalıkları arasında savaş başlar. Enfeksiyon hastalıkları ile mücadele sırasında antikor testleri önemli bir yer tutmaktadır.

Antikor testleri Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izinlere tabi olarak uygulanmaktadır. Yakın zamanda yaşanan Covid 19 salgını sürecinde Sars cov 2 antikor testleri özel hastanelerde de uygulanmaktadır.

Sars cov 2 antikor testleri sadece ameliyatın uygulanacağı hastaya yapılabilmekteydi ancak son gelişmelerin ardından ameliyat olmayacak kişilerin de antikor testleri yapabilmesine olanak sağlandı. Antikor testi sonucunda sağlıklı bireylerin vücutlarında bu virüslerin varlığı sorgulanabilmektedir.

Yakın zamanda dünya düzenini etkilemeye başlayan Covid 19 virüsünün daha önceden vücuda bulaşıp bulaşmadığı hakkında edinilen bilgiler neticesinde gerekli önlemler alınarak tedavi süreci başlatılmaktadır. Covid 19 virüsünün ortadan kaldırmasına yardımcı olan tedaviler kısa süre içerisinde uygulanmaktadır

Antikor Testi Güvenilir Midir?

Antikor testlerinin güvenilirliği %99,9 oranındadır. Bu testler, hızlı antikor testlerine oranla daha hassas ve daha doğrudur. Testlerin PCR ile beraber kullanılması ise alınacak sonucun doğruluğunu güvence altına almaktadır. PCR testleri ile yapılan eşzamanlı doğrulama, hastalardan alınan örneklerden tanı yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Virüse karşı verilen mücadelede önemli bir rol üstlenmektedir. Antikor testi tarafından sunulan avantajlar; doğru bilgiler sunarak kısa sürede tanının yapılması ve hastanın virüslere karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığının görülmesi olarak sayılabilir.

Enfekte olan ve daha sonrasında testi pozitif çıkan hastaların bağışıklık kazanıp kazanmadığı da test sonucunda ortaya çıkmaktadır. Test sonucunda bağışıklık seviyesi ve bağışıklık süresi hakkında da yorumlamalar yapılabilmektedir.

Bulaşma riskinin yüksek olduğu salgın durumlarında hastanın negatif veya pozitif olduğunu ayırt etmede hızlı ve pratik sonuçlar veriyor olması da bir diğer avantajı olarak sayılabilir. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin negatif veya pozitif olarak sınıflandırılması, onlara karşı alınacak önlemlerin başlatılmasını da sağlamaktadır. Özellikle pozitif kişilerin ayırt edilerek sağlıklı kişilerden ayrı tutulması, çevresindeki pek çok insanı güvence altına almaktadır.

Koronavirüs ve ilgili diğer bulaşıcı virüsler, toplulukları kısa sürede etki altına alabileceği için tehlikeli sayılan salgınlardandır. Koronavirüs ve diğer bulaşıcı virüslerden korunmanın etkili yollarından biri ise pozitif kişileri tespit ederek kontrol altına almaktır. Antikor testi bu aşamada PCR testi ile güvenilir sonuçlar sunmaktadır.

Covid 19 gibi enfeksiyon hastalıkları ancak bu şekilde tedbir ve kontrollerin sağlanması ile çözümlenebilir. Enfeksiyon hastalıkları ile bireysel mücadele yerine topluluklar halinde bilinçli mücadele sağlanmalıdır.

Smarttest Antikor Testi Doğruluk Oranı